Krótka historia osady

Gród w Biskupinie, usytuowany na półwyspie wcinającym się w Jezioro Biskupińskie jest jednym z największych rezerwatów na terenie całej Europy Środkowej. Osada ta została odkryta całkiem przypadkowo przez miejscowego nauczyciela, Walentego Szwajcera w latach trzydziestych XX wieku. Pierwsze prace wykopaliskowe rozpoczęto jeszcze przed II wojną światową.

W latach pięćdziesiątych teren, na którym prowadzone były wykopaliska uznano za muzeum. Dzisiaj mieści się tu placówka archeologiczna, która zgromadziła najcenniejsze eksponaty należące niegdyś do ludności kultury łużyckiej. Muzeum archeologiczne jest czynne przez cały rok i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony turystów.

Pierwsze ślady osadnictwa na terenie Biskupina pochodzą prawdopodobnie sprzed dziesięciu tysięcy lat przed naszą erą. Osada była zamieszkiwana przez ludność prasłowiańską, a więc przez naszych odległych przodków. Początkowo była to nieduża osada mieszcząca się na wyspie, która wraz z biegiem czasu przekształciła się w półwysep. Do wyspy prowadził pomost, a sam gród był otoczony drewnianym wałem obronnym.

W biskupińskiej osadzie żyło około tysiąca mieszkańców, ale zdaniem archeologów w szczytowym okresie mogło tu przebywać nawet tysiąc dwieście osób. Ludność kultury łużyckiej zajmowała się przede wszystkim hodowlą zwierząt (hodowano między innymi konie, bydło, świnie, kozy), uprawą rolą oraz rzemiosłem. Popularnymi zajęciami były też: myślistwo, zbieractwo oraz łowiectwo.

Ludność kultury łużyckiej zamieszkująca gród w Biskupinie posiadała kontakty handlowe z wędrownymi kupcami oraz z pobliskimi krajami. Świadczą o tym cenne znaleziska, które pochodzą z Niemiec oraz Włoch.

Zdaniem archeologów osada została opuszczona przez mieszkańców prawdopodobnie około 500 roku przed naszą erą. W kolejnych wiekach powstał tu nieduży gród, a około VI wieku istniało tu osiedle obronne.

Obecnie zrekonstruowany gród w Biskupinie należy do cennych rezerwatów archeologicznych i jest dumą naszego kraju. Stanowisko to w 1994 roku zostało wpisane na listę Pomników Historii. Poza muzeum oraz rekonstrukcjami każdego roku w trzecim tygodniu września odbywa się tu słynny festyn archeologiczny, który z rok na rok przyciąga coraz większą liczbę osób. W trakcie tego wydarzenia można nie tylko poznać fascynującą historię grodu w Biskupinie, ale także samodzielnie wziąć udział w czynnościach, które niegdyś były wykonywane przez naszych przodków.