Z czego słynie gród w Biskupinie?

Stanowisko archeologiczne w Biskupinie to jeden z najciekawszych zabytków na terenie naszego kraju. Osada ta związana jest w głównej mierze z historią kultury łużyckiej, która była jedną z najbardziej charakterystycznych kultur środkowej i młodszej epoki brązu występujących na terenie państwa polskiego.

Ten niezwykle cenny gród  został odkryty właściwie przez przypadek. Jeden z miejscowych nauczycieli, Walenty Szwajcer pewnego dnia zobaczył wystające z wód Jeziora Biskupińskiego pale z drewna. Niedługo potem rozpoczęto prace wykopaliskowe, a ich efektem stało się odtworzenie całej osady.

Prawdopodobnie w VIII wieku przed naszą erą na terenie dzisiejszego Biskupina znajdowało się około stu domostw, w których mieszkało prawie tysiąc osób. Budynki ustawiano rzędami. Dzisiaj na terenie zrekonstruowanego grodu można podziwiać zabytkowe chaty. Na uwagę zasługują także fragmenty bramy, która niegdyś strzegła wejścia do osady. Na terenie grodu odtworzono jedynie kilkanaście chat.

Najdawniejszymi pozostałościami na trenie osady w Biskupinie są prawdopodobnie obozowiska łowców reniferów. Pochodzą one sprzed dziesięciu tysięcy lat (z okresu górnego paleolitu). Na zainteresowanie zasługuje również tak zwany kraal (specyficzny rodzaj osady), pochodzący z epoki brązu. Archeolodzy oszacowali, iż gród mógł zostać opuszczony przez miejscową ludność na początku VI wieku przed naszą erą, ale w kolejnych wiekach budowano tu nowe osady.

Najcenniejsze zbiory znajdują się w Muzeum Archeologicznym, gdzie prowadzone są też godzinne lekcje muzealne. Tam też znajdują się eksponaty, które ukazują historię grodu. W muzeum zawsze znajduje się wielu turystów, ale największe oblężenie Biskupin przeżywa w połowie września. Wówczas jest tu organizowany słynny festyn archeologiczny, który z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę miłośników historii i nie tylko. Prezentowane są filmy, przedstawiane są ciekawe informacje o grodzie.

Festyn archeologiczny to doskonała okazja na odwiedzenie Biskupina, ale wcześniej warto zdecydować się na rezerwację noclegu w tej miejscowości. W tym czasie turyści przybywający do Biskupina mają okazję nie tylko do zapoznania się z różnymi makietami osady, ale mogą też postrzelać z łuku, samodzielnie upiec podpłomyk bądź nabyć wspaniałą biżuterię wykonaną z bursztynów.

Obecnie Biskupin stanowi jeden z najbardziej znanych rezerwatów archeologicznych na terenie całej Europy Środkowej. Jest to jednocześnie jedno z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce, które zawiera pełnowymiarowe rekonstrukcje budynków, bramy, wału obronnego oraz falochronu.